Kleinere verenigingen

 

Met een optimaal beheer wordt het woongenot versterkt, dat geldt voor alle VvE’s. De kosten zijn voor kleinere verenigingen vaak een drempel om over te gaan tot uitbesteding van deze werkzaamheden.

 

Waarom uitbesteden?

De belangen van de eigenaren veranderen naarmate hun persoonlijke omstandigheden veranderen. Een voorbeeld: eigenaren die hun appartement willen verkopen, willen het liefst hun eigendom voor een zo'n hoog mogelijk bedrag verkopen. De staat van onderhoud van het complex beïnvloedt de verkoopwaarde van uw appartement. Het onderhouden van een meerjarenonderhoudsplan helpt daarbij en is in sommige splitsingsakten/ modelreglementen zelfs verplicht. Hypotheekverstrekkers toetsen tegenwoordig steeds vaker de staat van onderhoud, in relatie met een actueel meerjarenonderhoudsplan, bij de aanvraag van een hypotheek.

De inzet van een onafhankelijk beheerder is dan wenselijk om met professionele ondersteuning de vereniging weer gezond te krijgen: financieel en bouwkundig en met behoud van een gezonde relatie tussen eigenaren.

Wat gaat dat kosten?

Keijzer VvE Beheer heeft een concept samengesteld waarvan met name kleinere verenigingen gebruik kunnen maken van dezelfde kwaliteit als verenigingen met veel eigenaren. In de basis dient de financiële administratie juist, volledig, tijdig en vooral betrouwbaar te zijn. Met een eenvoudige jaarrekening en indien gewenst een korte toelichting tijdens de ALV kunnen de leden zeker uit de voeten. Daar waar de leden zelf kunnen voorzien in secretariële zaken, zoals het voorbereiden, voorzitten en notuleren van de ALV, kunnen kosten worden bespaard. Dat geldt natuurlijk ook voor de uitvoering en coördinatie van het dagelijks onderhoud. Deze beheerkosten voor kleinere verenigingen zijn in een vast bedrag te vatten. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op.

Planmatig onderhoud

Het samenstellen van een meerjarenonderhoudsplan is ook maatwerk en toegespitst op de bouwkundige staat van uw appartementencomplex. Hierin wordt beschreven wat de werkzaamheden voor het groot onderhoud zijn voor de eerstvolgende 15 of 20 jaar. Keijzer VvE Beheer verzorgt, na een oriënterend gesprek, een aanbieding op maat. Als de vereniging beschikt over een meerjarenonderhoudsplan dan zijn de kosten van het actualiseren na die periode van 3-5 jaar overigens aanzienlijk lager,want de basisgegevens zijn dan al verwerkt.