Financieel beheer

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het beheren van de betaal en spaarrekeningen;
 • Het verzorgen van betalingen en ontvangsten van de VVE;
 • Het verzorgen van de incasso’s t.b.v. de servicebijdragen;
 • Het berekenen van de hoogte van de servicebijdragen;
 • Het verzorgen van afrekeningen (zoals energie, erfpacht) van de individuele appartementen;
 • Het beheren van de achterstanden incl. het versturen van herinneringen;
 • Het voeren van de grootboekadministratie;
 • Het verzorgen van de loonadministratie;
 • Het opstellen van de jaarrekening;
 • Het verzorgen van de BTW opstelling;
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting;
 • Het begeleiden van de kascommissie;
 • Het opstellen en verzenden van de brief Aandeel in reserve;
 • Het archiveren van de verenigingsbescheiden.