Planmatig beheer

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Jaarlijkse inspectie van het complex;
 • Het opstellen van een nulmeting van de huidige onderhoudstoestand;
 • Het bepalen van de huidige staat van onderhoud;
 • Het opstellen van een concept rapport en afstemming met het bestuur;
 • Het opmaken van de definitieve rapportage ten behoeve van de ALV;
 • Jaarlijks het opstellen van een actieplan als uitvloeisel van het Meer-Jaren-Onderhoud-Plan (MJOP);
 • Het updaten van het MJOP; na 3-5 jaar dient het MJOP geactualiseerd te worden, na bouwkundige inspectie wordt het voorliggende plan herzien;
 • Het begeleiden van bouwkundige werkzaamheden;
 • Het opmaken van een bestek ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Het opvragen van minimaal drie offertes ten behoeve van de werkzaamheden;
 • Het bepalen van garanties op de uit te voeren werkzaamheden;
 • Het organiseren van het vereiste onderhoudswerk;
 • Het toezicht houden op deze werkzaamheden;
 • Het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het toezien op naleving van de garantiebepalingen.